Du bruker ikke mer strøm

Flere duppeditter, betyr ikke at vi bruker mer strøm. Men gammelt strømnett trenger å fornyes.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

En moderne husholdning har et rikt utvalg av ladere i sving for å holde nettbrett, smarttelefoner og laptoper i gang. På kjøkkenet tar de mer strømkrevende induksjonsovnene over. Vi har fått kaffemaskin, og mange har skaffet seg elbil.

– Vi blir stadig mer avhengig av strøm, og vi forventer strøm i stikkontakten når vi trenger den. Det er nok flere som har opplevd å være på jakt etter en stikkontakt fordi mobilen er i ferd med å gå tom for strøm, sier Nina Yong Kviberg, kommunikasjons- og samfunnspolitikksjef i Statnett.

Til tross for stadig flere duppeditter, holder strømforbruket per person seg likevel stabilt.

– Mildere klima og bedre energistandard på boligene er en viktig grunn. Folk flest er også blitt mye mer opptatt av energibruk, energisparing og alternativer til elektrisk oppvarming, sier energirådgiver Trond Paasche i Enova.

De ti siste årene har strømforbruket per person variert mellom 7000 og 7600 kWh fra år til år, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Unntaket er 2010, med en spesielt kald vinter, da forbruket bikket over 8100 kWh.

Gammelt nett fornyes
– Selv om hver enkelt persons energiforbruk ikke øker, har det totale effektbehovet økt. Vi må dimensjonere nettet for den kaldeste dagen når alle skrur på varmeovnene samtidig, altså det såkalte momentanforbruket. Det er ikke alle energisparingstiltak som hjelper oss akkurat da, sier Nina Yong Kviberg i Statnett.

Hovedstrømnettet må rustes opp. I hovedstadsområdet ble det meste av sentralnettet bygd i perioden 1950-1990.

– Hovedstrømnettet i Stor-Oslo må fornyes fordi det er gammelt. En opprusting av strømnettet er nødvendig for å sikre trygg strømforsyning til oslofolk i fremtiden, sier Kviberg.

Krevende
Å oppgradere kraftnettet er en krevende jobb. Nytt må bygges samtidig som det eksisterende er i drift.

Statnett skal ikke bare fornye strømnettet i Stor-Oslo, men er godt i gang med å ruste opp neste generasjon kraftsystem over hele landet.