-Ingen skam å snu

img_5043-2400-500 osinger gikk torsdag ettermiddag i demonstrasjonstog for å vise sin motstand til broen som er planlagt over Bjørnefjorden.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Kommunetstyret i Os skal i dag ta stilling til en høringsuttalelse fra staten angående ny fergefri E39 over Bjørnefjorden.

«Os kommune støttar Statens vegvesen i deira tilråding om å velje alternativ B, bru over Bjørnefjorden og lang tunnel fra° Øyane og til Moberg, men ser klare utfordringar både med ilandføring ved Kobbavågen og i området Moberg-Svegatjørn. Os kommune ønskjer difor å følgje det vidare planarbeidet tett og ber Statens vegvesen legge til rette for gode lokale medverknadsprosessar», står det i fremlegget fra administrasjonen som politikerene skal ta stilling til.

Før møtet hadde initiativtakere fra Øyane organisert en demonstrasjon.

Demonstrantene samlet seg borte ved Vognhallen før toget startet. Litt før klokken 16.30 la de avgårde over gangfeltet mot Esso, videre over til bussterminalen, gjennom Os sentrum og rundt rådhuset.

Noen stilte med plakater hvor det sto «Nei til bro», og veldig mange var med å rope «Nei til bru, ingen skam og snu», på hele turen bort til rådhuset.

På baksiden av rådhuset fortsatte ropene, mens de samlet seg i ring.

Geir-Magne Johnsen Moberg fra aksjonsgruppen «Nei til bro over Bjørnefjorden», fikk først folk til å rope enda høyere, før han kom med noen ord om kampen som så langt  er gjort for å prøve å stoppe broplanene.

-Jeg blir stolt og rørt over å se alle dere som er kommet her i dag, avsluttet han.