Stenger gangveg i fleire månedar

ta-inn-hele-skjermen-09-01-2017-112656Os kommune skiftar vass- og avløpsrøyr langs Byvegen, og må stenge gangveg.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

– Frå tysdag 10. januar må vi dessverre stenge gangvegen mellom Meny og Os Amfi for ferdsel, melder Os kommune.

– Det er prosjektavdelinga i Os kommune som no startar arbeidet med å skifte kommunale hovudrøyr for vatn og avløp.

Bruk denne ruta
Alle som skal gå strekninga mellom Meny og Os Amfi, må bruke undergangen ved Meny, gå vidare langs Plantasjen, Kiwi og til undergangen ved Os Amfi.

– Vi ventar at anleggsarbeidet kjem til å vare fram til midten av mai.

Det er entreprenør Vassbakk & Stol AS som utfører arbeidet for Os kommune.

Utskiftinga er del av ei større opprusting
Arbeidet som no startar, er første del av ei større oppgradering.

– I løpet av dei neste fem åra skal vi skifte hovudrøyra heilt frå Ulvenskiftet til Osøyro. Røyra som ligg på denne strekninga er i dårleg stand, og ligg i dårlege massar. Nye og større røyr sikrar reint vatn til området og vidare ut i kommunen, og at alt det brukte vatnet når reinseanlegget utan å lekke ut undervegs.