Søviknes ber om fritak fra alle verv

img_5711Nå er det for alvor olje- og energi som gjelder.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Før jul ble det klart at Terje Søviknes blir olje- og energiminister, og overlater jobben som ordfører til Marie Bruarøy.

Søviknes vil fokusere fullt og helt på sin nye oppgave som minister, og ber derfor om permisjonssøknad fra alle verv i Os kommune.

– I medhold av Kommuneloven ber jeg om permisjon fra alle politiske verv i Os kommune så lenge jeg sitter i vervet som statsråd i FrP/H-regjeringen. Dette gjelder verv som kommunestyrerepresentant, formannskapsmedlem og ordfører, samt alle verv knyttet til dette.

Og han ønsker hele organisasjonen i kommunen lykke til videre.

– Jeg vil samtidig benytte muligheten til å ønske hele organisasjonen lykke til med arbeidsåret 2017. Mye spennende skal skje i Os-bygden det kommende året, skriver han i sin permisjonssøknad til Os kommune.