Nye krav om politiattest

IMG_3638Nå må alle som jobber i kommunale helse- og omsorgstjenester ha politiattest.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Tidligere har det vært krav om politiattest for dem som jobber med barn og utviklingshemmede, men fra årsskiftet gjelder det også de som skal jobbe i den kommunale helse- og omsorgstjenester.

 Den nye loven ble vedtatt av Stortinget i juni 2016. Den skal sørge for bedre sikkerhet for alle utsatte grupper i samfunnet.

– Kommunene må nå innhente politiattest til alle nye ansatte etter 1. januar som skal jobbe med eldre og demente, sier avdelingslederen i politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Leif Sætrum til NRK.

Politiattesten skal gi informasjon om seksuelle overgrep, narkotika- og voldsforbrytelser. Den skal også gi informasjon om tvang, trusler, tyveri, ran, underslag, utpressing og bedrageri.

Lokale nyheter fra Os og Bjørnefjordsregionen