Får 200 000 kroner til etablering av gründerpark

img_3898-002Tiltaket skal tilby kontorfasiliteter og felles infrastruktur til 15-20 grundere i tidlig oppstartsfase, og målet er flere arbeidsplasser.

 

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

I midten av desember sendte næringssjef i Os kommune, Daniel Skotheim, en søknad til Hordaland fylkeskommune om midler til oppstart av en gründerpark i Os sentrum.

– Det er med glede vi kan melde at Hordaland fylkeskommune løyver inntil kr 200 000 til prosjektet fra budsjettet for Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland, melder Hordaland fylkeskommune i et brev til os kommune.

Bakgrunn
Som del av næringssatsingen i Os kommune og Prosjekt Liv på Øyro, vil Os kommune etablere en grunderpark/hub på Osøyro. Tiltaket skal tilby kontorfasiliteter og felles infrastruktur til 15-20 grundere i tidlig oppstartsfase. I tilknyting til grunderparken skal der etableres en kompetansegruppe fra næringsliv, akademia og bransjeorganisasjoner, som skal fungere som ressursbase for bedriftene.

Prosjektmål
Utvikle et regionalt knutepunkt og møteplass for grundere i hele Bjørnefjordsregionen med en tett kobling mot Innovasjon Norge, Fylkeskommunen, BTO og andre interessenter. Grunderparken skal medvirke til flere etableringer og slik flere arbeidsplasser i regionen.

Aktiviteter
Få på plass kontorfasiliteter til 15-20 grundere. Etablere kompetansegruppe som ressursbase for grunderparken. Arrangere møteplasser for næringsliv og grundere. Gjennomføre kurs innen etablering.

Nå skal det etableres et prosjektstyre, få på plass leieavtale på kontorlokaler, og så er planen at de første gründerne  skal kunne ønskes velkommen i mars.