Får 150 000 kroner til mobilisering av matprodusenter

bjornefjorden_kortreist_mat1Næringssjefen i Os kommune vil lage matfestival til høsten. 


Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

Os kommune ønsker å få til en mobilisering av matprodusenter i Os/Bjørnefjorden, og har derfor søkt Hordaland fylkeskommune om støtte til prosjektet.

– Det er med glede vi kan melde at Hordaland fylkeskommune løyver inntil kr 150 000 til prosjektet fra budsjettet for Handlingsprogram for næringsutvikling i Hordaland, skriver Hordaland fylkeskommune i et brev til Os kommune.

Bakgrunn for prosjektet:
Mobilisering av matkultur og matprodusenter i regionen for å løfte interessen og aktiviteten rundt mat og matproduksjon i Bjørnefjordregionen.

Mål for prosjektet:
Skape en møteplass for næringen, med ønske om å bygge videre på grunntanken i UNESCO sitt internasjonale nettverk for kreative byer (UNESCO Creative City Network), og løfte en tydelig matkultur i regionen Bjørnefjorden.

Aktiviteter:
Ønsker å arrangere matfestival, lokalmatmarkeder, kurs for privatpersoner m.m. i samarbeid med lokale bidragsytere (kommune, sentrumssamskipnader og andre interesseorganisasjoner). Møteplasser for å henta ut felles fordeler rundt markedsføring og salgskanaler, turisme og andre sa/gsfremmende tiltak.

Tidsplan:
Kommunen vil ha oppstartsmøte i januar, hvor de mobiliserer næringen.

Senere vil de følge opp serveringssteder og samarbeidspartnere, som lokale foreninger, næringsråd og sentrumsforeninger.

Det er og et ønske å få til kurs for allmennheten, der lokale produsenter står som kursholdere.

Målet for projektet er å få til en lokal matfestival i oktober 2017.

Næringssjef Daniel Skotheim i Os kommune leder prosjektet, prosjektgruppen settes sammen av kommunale aktører sammen med representanter fra næringen.

Produsenter, Utsalgssteder og kommunen er samarbeidspartnere. Landbrukssjefen i Bjørnefjorden, Øystein Svalheim, og Matattache hos Fylkesmannen Gunnar Nagell Dahl er også med og driver prosjektet frem.

Én tanke om “Får 150 000 kroner til mobilisering av matprodusenter”

Det er stengt for kommentarer.