Kan bli tunnelutløp i Solbakken

ta-inn-hele-skjermen-12-12-2016-082513I planene til ny fergefri E39 ligger det inne tunnel gjennom Liafjellet, som vil munne ut ved galleriet i Solbakken.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Under folkemøte i Oseana sist uke ble gitt en orientering om ny fergefri E39.

Her kan du se presentasjonen fra folkemøtet i Oseana!

På møtet dukket det også opp mer detaljerte planer for utbyggingen i Os. I planene ligger det blant annet inne ny tunnel gjennom Liafjellet, og ny bro over Ulvenvatnet.

I forbindelse med tunnelen gjennom Liafjellet, er det også planlagt tunnel som vil munne ut i Solbakken, med galleriet og flere boliger på høyre siden og noen boliger på venstre siden.

I planen er det også foreslått en rundkjøring inn på Halhjemsveien.

– Jeg ble helt sjokket da jeg i planen fant ut at det kan komme et stor tunnelutløp og en rundkjøring helt inn på eiendommene våre, sier en av naboene i Solbakken.

Han forteller at han på møtet tok dette opp med en av politikerne i Os, som heller ikke kjente til disse planene.

– Dette vil jo rasere eiendommer og ødelegge hele Solbakken, sier den fortvilte naboen.

Se mer om veiprosjektet på Statens vegvesen sine nettsider!

Kommunedelplanen (KDP) m/konsekvensutgreiing (KU) for E39 Stord–Os er nå lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring. Frist for å sende merknader til planen er 20. januar 2017.
ta-inn-hele-skjermen-12-12-2016-082240