Vellykket brostøp i helgen

Lokale nyheter fra Os og Bjørnefjordsregionen