Stenger vei for å støpe bro som skal skåne øyenstikkere

ta-inn-hele-skjermen-16-11-2016-075915Broen bygges av hensyn til øyenstikkere.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook

Fylkesvei 161 Lyseklosterveien blir stengt for all trafikk fra lørdag 19. november kl. 05.00 til søndag 20. november kl. 15.00. 

ta-inn-hele-skjermen-16-11-2016-080123
Statens vegvesen må stenge fv. 161 Lyseklosterveien under støping av broen. (Foto: Geir Brekke)

Årsaken er støping av broflaten på fylkesveianlegget i Endalausmarka, som der krysser Lyseklosterveien med ny betongbro.

– Statens vegvesen har ikke muligheter til å sleppe trafikk forbi under brostøpet og herding av betongen.

Den nye fylkesveien inngår i prosjektet E39 Svegatjørn-Rådal.

Det er omkjøring i øst om E39 og i vest via kommunal vei og fv. 163 langs Lysefjorden.

– Årsaken til at det blir bygd bro her er særlig av hensyn til rødlistede øyenstikkere i terrenget rundt Sjøbøelven i Endalausmarka, melder Statens vegvesen.

Lokale nyheter fra Os og Bjørnefjordsregionen