Kostbare investeringer!

img_3391Ny skole, ny ambulansestasjon, ny vei og 100 nye sykehjemsplasser.

 

Denne uken la rådmann Christian Fredrik Fotland frem sitt budsjettforslag for 2017 og de neste fire årene.

I budsjettet hans ligger det inne investeringer i nye bygg og infrastruktur for over 1,6 milliarder kroner de neste fire årene.

– Vi har budsjettert med over 8,5 millioner i vedlikehold på bygg neste år. I tillegg er det 4 millioner kroner i fond til vedlikehold. Det betyr at vi får gjort mye godt arbeid på husene våre i 2017, sier rådmannen.

– Vi har satt av 1 million til trafikksikring i 2017, og midler til to nye stillinger på planavdelingen. Totalt sett er jeg særs fornøyd med budsjettet. Vi har god kontroll på økonomien vår, sier han.

Fremover skal administrasjonen og politikere gå nøye gjennom budsjettet til rådmannen, og 8. og 9. november samles de til budsjettkonferanse.

Etter konferansen skal budsjettet, med eventuelle endringer, opp i formannskapet 6. desember. Og 20 desember skal det endelige budsjettet vedtas i kommunestyret.

Se hele budsjettfremlegget til rådmannen her! 

Her er noen av investeringene de neste årene:

  • Ny dobbel fleirbrukshall på Kuventræ – 35 millionar kroner
  • Lunde skule, ferdig til hausten – 50 millionar kroner
  • Gjere Osøyro endå meir attraktivt gjennom Liv på Øyro – 32 millionar kroner
  • Ny skule «Aust om elvo» i 2019 – 125 millionar kroner
  • Ny ambulansestasjon på Moberg – 15 millionar kroner
  • Ferdigstilling av friidrettsanlegget på Kuventræ
  • Ny veg Åsen-Hellskaret – 35 millionar kroner
  • 98 nye sjukeheimsplassar på Luranetunet med tilhøyrande tropehage – til saman 270 millionar kroner