Setter opp høyere støyskjerm

img_9277Ulvenvatnet barnehage ved E 39 må redusere støyen på en del av uteområdet.


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Trafikken forbi barnehagen ved E39 har økt med årene, noe som også fører til mer støy på uteområdet til barnehagen.

Tidligere har barnehagen fått opp høyere gjerde ut mot E 39, og det siste var nytt støygjerde mot parkeringsplassen til barnehagen.

Men dette har ikke vært nok til å få det ned på lovlig nivå. Barnehagen har lagt på 56 desibel på deler av uteområdet de siste årene, mens grensen ligger på 55 desibel.

I et nabovarsel til Os kommune melder Espira-kjeden nå at  Ulvenvatnet barnehage skal få nytt støygjerde mot E 39.

«Forhøyelse av eksisterende støygjerde, mot veien. Fra 1,8 meter til 2,4 meter», skriver Espira i nabovarselet.

Med denne utbedringen vil barnehagen komme ned på 54 desibel på den delen av uteområdet som det gjelder.

Arbeidet med å forhøye gjerdet vil bli gjort i løpet av november.