Forventer en folkevekst på over 50 prosent

FOTO: Jan Petter SvendalMen Os vil ikke være en «gamlis-kommune» i 2040.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Eldrebølgen vil slå ujevnt inn over landet, og treffer hardest i utkantstrøk. Noen steder vil hver tredje innbygger være 70 pluss i 2040.

Når det gjelder kommunene rundt Bjørnafjorden, så vil Os kommune ha det laveste antall personer over 70 år i 2040, mens Samnanger vil ha det høyeste:

Os 13 %
Austevoll 15 %
Fusa 20 %
Tysnes 22 %
Samnanger 23  %

For norges nest største by, Bergen, vil status være at 16 % av befolkningen vil være over 70 år i 2040.

– Generelt blir befolkningen eldre og eldre, men det er store regionale forskjeller. I Oslo forventer vi at bare 12 prosent av befolkningen vil være 70 år eller mer i år 2040, mens det kan bli flere enn 30 prosent eldre i enkelte utkantkommuner, sier forsker Stefan Leknes i SSB til VG.

SSBs beregninger viser også en klar sammenheng mellom fraflytting og aldring. Kommunene med størst forventet aldring er de samme som har størst forventet nedgang i folketallet.

Statistisk sentralbyrå tror på en folkevekst på 52,3 prosent frem mot 2040 for Os, mens de tror Tysnes bare vil ha en vekst på 5 prosent i samme periode.