Vil gjøre endringer på «nyebanken»

ta-inn-hele-skjermen-25-10-2016-094204-001Vil åpne opp mellom det gamle og det «nye» bankbygget , og har planer om å etablere restaurant i 1. etasje.


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Os Næringspark AS (eiet av Knut Jarle og Espen Aspenes) søker gjennom Abo plan & arkitektur om en midlertidig dispensasjon og bruksendring for det «nye» bankbygget ved Brugata.

I orienteringen til Os kommune skriver de at de ønsker å rive bygget mellom «nyebanken» og «gamlebanken».

For at det skal være mulig å gå mellom de to byggene, vil de lage en bro i 2. etasje.

«I 1.etasje har tiltakshaver planer om å etablere restaurant i deler av lokalet», skriver de i brevet til Os kommune.

I orienteringen skriver de også at de vil bytte vinduer og sette inn dør mot uteplass som vender sør.

De vil ellers gjøre endringer på innredning i 2. etasje og få på plass et nytt ventilasjonsanlegg i bygget.

Det meldes eller i brevet at det er sendt ut nabovarsel, og så langt er det ikke kommet noen merknader på planene.