Blir Fjellheim likevel reddet?

FOTO: Jan Petter SvendalBygget er nå ført opp på Fortidsminneforeningens egen rødliste over truede kulturminner.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook!

Fjellheim ble første gang bygget i 1911, men brant ned til grunnen i 1936. I 1938 sto Fjellheim som vi kjenner det i dag ferdig.

I 2008 vedtok Os kommune å selge Fjellheim for å delfinansiere Oseana Kunst- og Kultursenter som åpnet i 2011. Salget er enda ikke forestått, og bygget har stått tilnærmet ubrukt siden.

Fortidsminneforeningen har engasjert seg i Fjellheim-saken, og de var tidligere i år på befaring.

«Kommunen  beskriver det som å «stå til forfalls», men dette er ikke inntrykket Fortidsminneforeningens representant fikk under en befaring tidligere i år. Bygget har helt klart både oppgraderings- og vedlikeholdsbehov, noe en tilstandsrapport fra 2013 også påpeker, men den samme rapporten beskriver bygget som alt annet enn «til forfalls». Offisielt skal ikke bygget rives ved salg, men det foreligger allerede tegnede planforslag til leilighetsbygg på tomten. Fortidsminneforeningen mener derfor at det er nærliggende å anta at når Fjellheim selges, vil det rives. Bygget er i høyeste grad truet og fortjener en plass på Rødlista«, skriver Fortidsminneforeningen på sine nettsider.

Fortjener å bli tatt vare på
Fortidsminneforeningen oppfordrer Os Kommune til å være sitt kulturminneansvar bevisst når det gjelder Fjellheim.

«Bygget kan fortsatt brukes, og ifølge venneforeningen «Bevar Fjellheim» er det et behov i bygda for fasilitetene Fjellheim innehar. Bygget fortjener å bli tatt vare på og brukt, ikke bare som del av den lokale historien, men også den regionale».

Fortidsminmneforeningen sine fire grunner til å bevare Fjellheim:

  • Bygget er et monumentalt landemerke i bygda og representerer over hundre års lokal historie. Her har vært bygdekino, danselokale og andre aktiviteter innen musikk og idrett, samt revyoppsetninger.
  • Bygget er av Hordaland fylkeskommune fremhevet som et av fire kulturminner i Os av høy lokalhistorisk verdi og er anbefalt vernet gjennom bruk.
  • I en tilstandsrapport fra 2013 er det slått fast at bygget er i god stand, og at kostnadene knyttet til en oppgradering vil være relativt beskjedne (den gang vurdert til rundt 500 000 kroner).
  • Et opprop om bevaring av Fjellheim fikk 4000 underskrifter, noe som forteller at bygget betyr noe for den lokale identiteten.