Bygger ny fotballbane

ta-inn-hele-skjermen-16-10-2016-092851I forbindelse med utbyggingen hos Søre Neset IL, vil det bli rigget til med et mobilt steinknuseverk.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Søre Neset IL har for liten plass, og ønsker derfor å utvide anlegget med å blant annet bygge en ny 7′-er fotballbane med kunstgressdekke.

Det blir også laget en ny gangtrase forbi ny bane og ned til eksisterende bane.

«Det vil og bli utvidet parkeringsareal med ny tilkomstvei fra eksisterende gruslagt parkeringsplass og bort til ny bane», skriver klubben i et nabovarsel.

I tillegg til fotballbane blir det klargjort et område for sandvolleyballbane. Sandvolleyballbanen skal bygges på et annet tidspunkt, og er derfor ikke en del av det første tiltaket.

Mobilt knuseverk
I forbindelse med utvidelsen, kommer det også et mobilt knuseverk.

«Etter opplysningar vi har fått frå Pukk Vest AS skal knuseaktiviteten gå føre seg i om lag ei veke. Knuste massar skal nyttast i samband med tilrettelegging av ei ny fotballbane i området», skriver Fylkesmannen.

I meldingen kommer det frem at at avstanden fra knuseverket til nærmeste bygning er 100 meter.

«Massane som vert knust skal leggast i vollar mot bygningane og måling av støy vil gjennomført når knusinga startar opp. Det går fram av meldinga at støykrava i kapittel 30 skal oppfyllast. Støvdempande tiltak vil vere sprøyting av vatn ved hjelp av vassdyser. Måling av støv vil ikkje bli gjennomført fordi knuseaktiviteten berre skal vare ei veke. Det er opplyst i meldinga at det skal knusast om lag 3000 m3 «, skriver Fylkesmannen i et brev til Os kommune, og tar meldingen til orientering.