Vil ha Fana inn i Os

img_3483«Hjelp oss ut av Bergen».


Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook

Det har vært en del innspill på hvor grensen mellom Os og Fana bør gå, der flere mener at den må flyttes fra Nordvik (hvor deler hører til Os og deler til Fana) og opp på toppen av Fanafjellet.

Men noen er også klar på at Os må overta hele Fana.

«Nordvik hører naturlig til Os. Men resten av Fana som ble tvangs-integrert i Bergen i 1972, er også klar for å skifte fra Bergen til Os.
Om ikke Os vil ha hele Fana, så mener jeg at alt sør for Flyplassvegen måtte være en god start. Fana – Os – Fusa. Det låter bra. Får vi med Austevoll også er drømmen komplett», skriver en beboer fra Fana i et brev til Os kommune.

Og han tror at hvis Os overtar Fana, så vil det være et stort tap for Bergen.

«Jeg vet at bystyret i Bergen er livredde for å miste Fana. Og det er ikke så rart. Det er som om regjeringen skulle miste inntekten fra privatbilene i Norge».

Sannsynligheten er nok større for at Os blir en del av Bergen, enn at Fana blir en del av Os, men man skal aldri si aldri.