«Vil kunne miste preget som gjør Os til en unik plass å bo»

uten_navn_panorama1-2NMF krever at Os kommune straks legger ned alle utbyggingsplaner som innbefatter nedbygging av jordbruksland.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

I et brev til Os kommune berømmer Norges Miljøvernforbund ved leder Kurt Oddekalv, den jobben Os kommune har gjort for å gi bygden et løft.

Men Norges Miljøvernforbund er kritisk til nedbyggingen av matjorden i Os kommune.

«NMF krever på bakgrunn av de seneste oppslagene og diskusjonen rundt utbygging av jordbruksland på Søfteland at kommunen straks legger alle utbyggingsplaner som innbefatter nedbygging av jordbruksland på hyllen. Ikke til senere bruk, men til arkivering under dårlige planer man heldigvis tok til fornuft og stoppet», skriver de i brevet til Os kommune.

«Bygger man ned stadig mer jordbruksland og planerer stadig nye naturområder for å få plass til boliger og industri vil man til sist miste det preget som gjør Os kommune til en unik plass å bo. Kommunen bør ikke overse tryggheten i et fungerende jordbruk, selv om det i dag ofte kan virke mer effektivt å importere råvarene. Jordbruket har bidratt sterkt til å sikre mattryggheten for befolkningen i Os før og kan komme til å måtte gjøre det igjen».

NMF mener i brevet at det på lang sikt kan være lukrativt å ta vare på jordbruksområder i Os.

«Det har vert vist til flere eksempler hvor spekulative jordeiere har latt jordene gro igjen for at det skal bli lettere å få tillatelse til utbygging. Det seneste eksempelet på dette er på Søfteland hvor jordeier plutselig har stoppet all drift av jordet. Utbygging for enhver pris kan nok på kort sikt virke lukrativt for kommunen, men på lang sikt og for befolkningen som bor der er det katastrofalt. Derfor bør Os kommune snarest stoppe alle slike ideer og følge opp jordbrukslandet kommunen er så heldige å ha innenfor sine grenser. Dette kan nok medføre litt arbeid for kommunens ansatte, men disse bør heller ikke glemme at det er nettopp derfor de er der», skriver de videre i brevet til Os kommune.

Norges Miljøvernforbund anmoder Os kommune på det sterkeste om å vedtektsfeste forbud mot nedbygging av jordbruksland og om å sette bremsene på for de stadige utbyggingsplanene som berører naturverdier som bør vernes.

«Kommunen bør kunne ta seg råd til å la verdifulle områder stå og være verdifulle i form av sin egenverdi, selv om de ikke lenger er påtvunget å bevare området», avslutter Norges Miljøvernforbund ved leder Kurt Oddekalv, i brevet til Os kommune.