Os langt ned på listen

IMG_8814Flere nærliggende kommuner kommer bedre ut enn Os på Forbrukerrådet sin kommunetest.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook

I januar og februar gjennomførte Forbrukerrådet kommunetesten i landets kommuner.

Testmedarbeidere fra Forbrukerrådet utga seg for å være privatpersoner og deretter henvendte de seg til samtlige kommuner i Norge på e-post, telefon og via kommunenes nettsider.

«Vi har sendt fire separate e-poster, og ringt tre telefonsamtaler til hver kommune. I tillegg har vi lett etter 19 forskjellige informasjonselement på hver kommunes nettside», skriver Forbrukerrådet på sin nettside.

Forbrukerrådet har henvendt seg til kommunene med spørsmål folk flest lurer på, som prisinformasjon om skolefritidsordningen, saksbehandlingstid for byggesak og åpningstider i svømmehallen.

«Vi har testet service, tilgjengelighet og informasjonskvalitet. Vi har ikke testet selve tjenestenes kvalitet», skriver Forbrukerrådet.

Henvendelsene er satt sammen til et vektet gjennomsnitt, slik at noen henvendelser teller mer enn andre. Tekniske tjenester veier tyngst, med 27,5 prosent. Pleie & omsorg veier 17,5 prosent. Helse veier 15 prosent, Barn og skole og Kultur & fritid veier begge 12,5 prosent. Sosiale tjenester veier 10 prosent og Generelle forhold 5 prosent.

Karakterskalaen går fra 0–100, hvor 100 er best.

Se kommuneoversikt på testen for 2016 og tidligere år her!

I testen for 2016 må Os kommune (226 plass) se seg slått av både Samnanger (84 plass), Tysnes (196 plass) og Austevoll (204 plass) her i Bjørnefjordsregionen.

Os scorer i testen for 2016 best på Informasjonstjenester og pleie og omsorg. Og dårligst på barn og skole, og fritid og kultur, men der er det flere punkter som ikke er målt, men dette gjelder også for Samnanger, Tysnes og Austevoll.

Gjennom alle testene fra 2005 og frem til i dag, ender Os på 249 plass. Austevoll (252 plass), Samnanger (96 plass), Tysnes (313 plass), mens Fusa kommer best ut på en 27 plass.

Kommunetesten 2016 er utarbeidet av Forbrukerrådets faggruppe for offentlig tjenester og Forbrukerrådets fakta- og analysegruppe. Undersøkelsen er gjennomført av Norstat på vegne av Forbrukerrådet. Resultatene er analysert og vektet av Forbrukerrådet.