Hordalands største anleggs-arbeidsplass?

ta-inn-hele-skjermen-16-09-2016-082718Nærmere 500 personer vil være tilknyttet anleggsdriften på Svegatjørn-Rådal.

Få nyhetsoppdateringer fra NyttiOs på Facebook

Utbyggingen av E39 Svegatjørn – Rådal er trolig Hordalands største anleggs-arbeidsplass.

– Vi antar at et sted mellom 400 og 500 personer vil være direkte tilknyttet anleggsdriften gjennom 2017. I tillegg kommer et stort antall underleverandører som leverer varer og tjenester av ulikt slag til anlegget, melder Statens vegvesen.

I regjeringens forslag til Statsbudsjett er det satt av 1,49 milliarder kroner til prosjektet i 2017.

– Skal vi klare å «bruke opp» alle de pengene, betyr det at entreprenørene våre må opp i en samlet produksjon på mer enn 5 millioner kroner hver dag det jobbes.