Ber kommunen gjøre utbedringer på Solstrandsveien

img_2979«Fortetting i nærområdet rundt Solstrand har forringet adkomsten til hotellet vesentlig».

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

I et brev til Os kommune ber Solstrand Hotel & Bad ved Børrea Schau-Larsen at kommunen ser på mulige utbedringer en del steder på veien ned til hotellet.

«Hotellets gjester kommenterer daglig den reduserte kvaliteten på adkomst til hotellet- og undrer seg over umusikaliteten i planlegging av fortettingen i området», skriver hun i brevet til kommunen.

Hun viser til at hotellet har 45.000 overnattingsgjester i året, pluss spisegjester. I tillegg viser hun til vesentlig varetransport, blant annet til og fra vaskeriet hvor det brukes vogntog.

Vil ha parkering forbudt skilt
I brevet søkes det om at det blir satt opp parkering forbudt skilt i bakken på høyre side når man kjører opp fra hotellet.

«Situasjonen ved Døsvig muren og garasje/oppkjørsel til Solstrandveien 96/98 er forverret ved at biler konstant parkerer i veibanen. Dette er spesielt farlig vinterstid, pga galt fall i veidekket og dårlig drenering, slik at området raskt blir glatt og isete. Bilene som kommer fra hotellet tar fart for å være sikre på å komme opp. Når biler står parkert ved garasjen har man ingen mulighet til å «hive» bilen inn til siden. Vi søker derfor om at det blir satt opp skilt «Parkering forbudt» í høyre veíbane (når man kjører opp fra hotellet)».

img_2980
Fortauet til høyre kommer overraskende på bilister som kommer opp. FOTO: Jan Petter Svendal

På høyre side oppe på toppen av Solstrandsbakken, anbefaler hotellet hvit merking i veibanen og utvidelse av terrenget, slik at ny kjørebane fremstår tydeligere.

«Fortauet som starter midt i den gamle veibanen på toppen av bakken retning «fra Solstrand» er trafikkfarlig. Skiltet som ble satt opp er allerede kjørt ned. Både gjester og varebiler har gjort oss oppmerksomme på situasjonen. De påpeker at et lite øyeblikks upåpasselighet her gir en trafikkfarlig situasjon».

img_2978
Uoversiktlig ved utkjørselen til de nye boligene som bygges nede i bakken. FOTO: Jan Petter Svendal

Hotellet ber også kommunen se på forholdene ved den nye utkjørselen til husene som bygges nede i Solstrandbakken.

«Ny utkjørsel fra husene som bygges i bakken blir lite oversiktlig både når en kjører ned og opp bakken. Tiltak: det renses opp langs gjerdet for å gjøre utkjørselen mer synlig når man kjører ned bakken».

«Vi ville sette stor pris på hvis rette vedkommende kan se på saken, og gjøre de justeringer som fremdeles er mulige -ikke minst av hensyn til sikkerheten for kjørende, syklende og gående», avslutter Solstrand Hotel & Bad ved Børrea Schau-Larsen i brevet til Os kommune.