Nærmere 27 000 innbyggere i ny storkommune

img_2961-pano-2«Det vil være naturlig at Tysnes slår seg sammen med Fusa og Os».


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Os Fusa og Tysnes inngikk tidligere en intensjonsavtale i forbindelse med den nye kommunereformen.  Senere valgte Tysnes å trekke seg fra avtalen.

Får fylkesmann Lars Sponheim det som han vil, kan det likevel bli et faktum at Tysnes blir en del av storkommunen «Bjørnefjorden kommune»

«Desse tre kommunane dannar eit område som er naturleg geografisk avgrensa, har felles arbeidsmarknad og vil på sikt verte samanbunde med betre kommunikasjonar. Det vil vere naturleg at Tysnes sluttar seg til Fusa og Os» skriver fylkesmannen i sin faglige tilråding om ny kommunestruktur i Hordaland.

Alternativt mener fylkesmannen at Tysnes kan vende seg mot «Sunnhordland kommune», hvor det også er planlagt bro til Stord.

«Etableringa av «Bjørnefjorden kommune» inneber at nord, sør og vest for Bergen vil det ligge 4 større kommunar med eit folketal på ca 125.000 innb. Det fører til betre balanse mellom kommunane i Bergensregionen og forbetrar grunnlaget for samordna planlegging», skriver Fylkesmannen.

I «Bjørnefjorden kommune» vil det bli ca 26 700 innbyggere hvis Os, Fusa og Tysnes slås sammen.