– Nedslående resultat

IMG_1481-004Reduserer farten litt i Solbakken, men veilys og fartsdumper er det ikke midler til. Foreldre er skuffet.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

I august skrev NyttiOs.com om foreldre i Solbakken og Mobergslien som vil ha bedre sikring av farlig skolevei/gangvei i Solbakken/ Lepsøykrysset.  De mener at blant annet veilys, og fartsdumper må på plass.

På befaringen med Os kommune i juni ble de oppfordret å søke om utbedringer av skoleveien/ gangveien fra krysset inn til Solbakken og bort til undergangen som går ned til Kuvågen.

Les også: Vil ha fartsdemper og veilys

Ikke fartsdumper
Og i og med at de ble oppfordret av kommunen å søke om utbedringer, hadde de også stor tro på å få gjennomslag.

Men i første omgang vil det bare bli redusert fartsgrense fra 50 km/t til 40 km/t.

«Samferdsle vil fatta vedtak med ny fartsgrense 40 km/t. Det vert ikkje etablert fartshumpar i denne omgang, det vert gjennomført ny fartsmåling 6 måneder etter nytt fartsgrenseskilt er satt opp», skriver Os kommune i et brev til foreldrene til barn i Solbakken og på Mobergslien.

En foreldrereprsentant for Solbakken, sier til NyttiOs.com at svaret fra Os kommune er nedslående

ta-inn-hele-skjermen-05-10-2016-091647
Ny veiløsning til Mobergslia.

Ikke midler til lys
Lys langs Solbakken er heller ikke prioritert i år.

«Lys langs Solbakken vert tatt inn i Trafikksikringsplanen og satt på listen over tiltak ein skal prioriteria i mellom til neste år, det er diverre ikkje midlar i år», skriver Os kommune.

Kommunen viser ellers til at det skal lages ny vei til Mobergslia. Da vil det også bli utbedring av Solbakken fra nytt kryss (ved Galleri Solbakken) til bedehuset. Da skal det også bygges fortau på strekningen, men når det blir, er ennå uvisst.

«Framdriften på dette avhengar av utbyggar og ein kan diverre ikkje sei noko eksakt oppstartsdato», skriver Os kommune.

Lepsøykrysset
Når det gjelder Lepsøyveien/ Lepsøykrysset, så viser kommunen til Statens vegvesen, som så langt ikke har funnet penger til å starte arbeidet med utbedringer.

«Statens vegvesen har laga eigen reguleringsplan for krysset som omfattar fortau frå Bedehuset, gjennom undergang og påkobling eks. fortau langs Nilsavegen. Undergangen (under Halhjemsvegen) er tenkt utvida til to kjørefelt pluss fortau. Planen vart godkjent i 2014, men diverre har ikkje vegkontoret funne pengar til å starte opparbeidinga».

Kommunen har i mellomtiden vedtatt at det må skiltes bedre.

«Det vert satt opp skilt med skuleveg/smal veg for å gjera bilførar merksam på den smale undergangen».