171 fikk beltegebyr i buss

ta-inn-hele-skjermen-28-09-2016-075917Tiden for muntlige advarsler er omme. Både gebyret og kontrollformen er kommet for å bli.


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

I forrige uke ble det for første gang gjennomført nasjonale beltekontroller i buss med ileggelse av gebyr. Tiden for muntlige advarsler er omme. Både gebyret og kontrollformen er kommet for å bli.

161 busspassasjerer og 10 sjåfører ble ilagt et gebyr på 1.500,-, i Statens vegvesens landsdekkende beltekontroller i buss i forrige uke.

– Gebyret i seg selv er ikke viktig for oss, men et effektivt virkemiddel for å få stadig flere til å ta trafikksikre valg både for seg selv og medpassasjerene. Vi tror mørketallene fortsatt er store, og at kontrollene nok har vært en vekker for enkelte, sier Ingrid Heggebø Lutnæs i Statens vegvesen.

Ytterligere 477 passasjerer og 2 sjåfører satt usikret, men slapp unna med en muntlig advarsel i denne omgang, siden kontrollørene ikke hadde sikker observasjon. Totalt ble 8 345 busspassasjerer kontrollert, fordelt på 485 busser over hele landet.

– Vårt håp er at de gebyrene vi har måttet ilegge så langt kan ha en avskrekkende effekt på andre. Gebyret svir litt, men konsekvensene av å glemme beltet kan bli fatale om det skulle skje en ulykke. Beltet holder deg og de du reiser sammen med på plass i setet, og er livredder nummer én, sier Lutnæs.

Lokale nyheter fra Os/ Bjørnefjordsregionen