Vil bygge en replica på Lyngheim

ta-inn-hele-skjermen-26-09-2016-103305Søker Os kommune om støtte på 1,1 millioner kroner til oppbygging av det gamle rosemalerverkstedet til Annanias Tveit.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

Stiftelsen Lyngheim er nesten helt ferdig med første delen av prosjektet med gjenreising av lemstova, tunet og uteamfiet på Lyngheim.

«Totalramma for den første delen av prosjektet, med den lange lemstova, tunet og uteamfiet, er kr. 6.100.000 i hovudsak finansiert gjennom sponsormidlar, alhnennyttige fond, private gåver og frivillig innsats. Av dette utgjer dugnadsdelen åleine kr. 1.500.000. Det innvendige arbeidet i lemstova vil no bli fullført, med framskap og oppstadvev i bua, bakstebord i eldhuset og møblar rosemåla av Annanias Tveit – den fremste av Osmålarane», skriver Stifetlsen Lyngheim i et brev til Os kommune hvor de søker om støtte.

Nå ønsker Stiftelsen Lyngheim å gå videre på Lyngheim, med bygging av en replica av rosemalerverkstedet til Annanias Tveit.

«I neste fase av prosjektet inngår det i planane å etablera ein rosemålarverkstad i den rekonstruerte verkstaden til Annanias Tveit, som er innregulert i den godkjende reguleringsplanen på Lyngheim, ved sida av lemstova. To av dei dyktige utøvarane i dette tradisjonshandverket – Hjørdis Juvikog Torunn Rød Farsund – vil ta sikte på å byggja opp ei kulturbasert verksemd med undervisning og produksjon, slik at nye generasjonar får opplæring og kan føra dette handverket vidare. Verkstaden – ein parallell til Oselvarverkstaden – er registrert under domenet Rosemålarverkstaden-os.no, skriver de videre.

Rammen for prosjektet, med oppbygging av en replica av verkstedet fra 1870-årene, er kostnadsregnet til kr. 1.150.000. Og Stiftelsen søker nå Os kommune om summen fordelt over budsjettårene 2017 og 2018 med kr. 575.000 pr. år.

Det er også sendt søknad til KUP-programmet (kulturelt utviklingsprogram) i Hordaland fylkeskommune om støtte på kr. 500.000 til den innholdsmessige delen av prosjektet, med pedagogisk tilrettelegging og formidling.