Presenterer Inn på tunet bedrift ved Tveitavatnet

img_6149I dag får Øvreeide Gard i Hegglandsdalen presentert seg for fylkesmannen, bondelag, ordfører, rådmann og politikere.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

Øvreeide Gard ved Tveitavatnet i Hegglandsdalen ble i sommer godkjent som Inn på tunet bedrift.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Godkjente gårder tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid , mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak:  Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruke og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.

– Øvreeide Gard har dagtilbud for barn, unge og voksne, som ønsker/har behov for en innholdsrik dag. Tilbudet tilrettelegges de individuelle behov, forteller familien Øvreeide.

Gården tar imot barnehagegrupper som ønsker en utflukt i landlige omgivelser. Den er og velegnet for avlastning og aktiviteter for personer i en tidlig fase av demens.

– Gårdens to døtre har fagkompetanse innen helse.

På Øvreeide Gard dyrker de forskjellige grønnsaker i sommerhalvåret og driver vedhogst i vinterhalvåret.

Informasjonsmøte for potensielle brukere
Øvreeide Gard har invitert potensielle brukere/kjøpere av Inn På Tunet tilbudet til informasjonsmøte i ettermiddag.

– Vi får også besøk av ordfører Terje Søviknes., rådmann Christian Fotland, Ragna Flotve fra Fylkesmannen, Geir Totland fra Hordaland bondelag. I tillegg er det invitert flere politikere fra Os, forteller familien Øvreeide.

Det er også invitert politikere fra Os.

– Vi har også premiere på en film som Ole Vidar Søviknes har tatt opp på Øvreeide Gard.