Nå kan du søke om kulturstipend

IMG_8814Unge, lovende utøvere innen kultur- og idrett kan søke om stipend fra Os kommune.

I 2015 var det kappgjenger Joacim Sælen og skyttertalentet Sofie Evensen som fikk kulturstipend på 20 000; kroner hver.

Nå er det mulig å søke om kulturstipend for 2016. Stipendet er på minimum 20 000 kroner.

Kommunestyret avgjør hvor stort hvert enkelt stipend skal være, og hvor mange stipend som skal deles ut hvert år.

Kven kan få kulturstipend?

 • Unge, lovande kunstutøvarar, idrettsfolk og aktive kulturarbeidarar på andre felt og som bur i eller er frå Os kan søkja om å bli tildelt stipend. Øvre aldersgrense er 30 år.
 • Formannskapet kan i visse høve sjå bort frå regelen om søknad og gje stipend til personar som av ulike grunnar ikkje søkjer, men som syner talent innan kulturområdet.
 • Du kan ikkje bli tildelt stipend meir enn ein gong innan same kulturaktivitet.
 • Berre enkeltpersonar kan søkje om kulturstipend, ikkje lag og organisasjonar. Lag og organisasjonar kan søkje om andre tilskot til kultur.S

  øknadsfristen er 15. oktober, og søknaden skal inneholde:

 • Namn, alder og adresse.
 • Kva kulturgrein du høyrer heime i.
 • Kva eit stipend skal nyttast til/vidare planar.
 • Praksis – med eventuell oversikt over arbeid/prestasjonar du har utført.
 • Utdanning, referansar og andre opplysningar som kan vere avgjerande for søknaden.