Røde Kors avviser å kreve betaling av folk i nød

unnamed– Å i det hele tatt gå inn i en slik diskusjon strider mot alt som vår organisasjon har stått for i 150 år.

Diskusjonen har gått i nettaviser og på sosiale medier i det siste om at turister i nød må betale for å bli reddet. For Røde Kors er dette uaktuelt.

– De mange aksjonene vi har hatt i det siste tærer på kreftene til våre frivillige. Og for noen har belastningen vært litt mer enn hva som er greit for dem selv og deres nærmeste. Men for oss i Røde Kors er det utenkelig å kreve betaling for å redde noen i nød, forteller operativ leder Eilev Nysveen i Hordaland Røde Kors Hjelpekorps i en pressemelding.

– Å i det hele tatt gå inn i en slik diskusjon strider mot alt som vår organisasjon har stått for i 150 år, sier Nysveen.

Hjelpekorpsene i Hordaland har så langt i år vært ute på nærmere 160 søk- og redningsoppdrag for Hovedredningssentralen, politiet og AMK. I tillegg til søk og redning, er det også mange transportoppdrag på vegne av helseforetakene, når pasienter ikke kan hentes av ambulanse eller helikopter utenfor allfarvei.

– Vi gjøre regne med å passere 200 oppdrag lenge før 2016 er over, forteller Nysveen. 2015 var et rekordår med 165 oppdrag for Hordaland Røde Kors Hjelpekorps.

Selv om det er uaktuelt å vurdere å kreve betaling av de som må reddes, tar Eilev Nysveen gjerne en diskusjon om manglende økonomisk kompensasjonen til de frivillige i redningstjenesten.

– Vi utfordrer kommunene rundt omkring til å gå i dialog med næringslivet om mulighet for å kompensere små og mellomstore firma som ikke har økonomi til å lønne folk når de rykket ut for å redde liv og helse til folk i nød.

Eilev Nysveen står på at dette ikke handler om å lønne aktive i den frivillige redningstjenesten.

– Dette handler om å sørge for at vi i det minste ikke taper penger på engasjementet vårt. Gjennom året så taper frivillige i Røde Kors Hjelpekorps mange dagslønner i forbindelse med lete- og redningsaksjoner. Men å snakke om tapte arbeidsinntekter er en helt annen diskusjon, enn å begynne å snakke om å sende regningen til folk som må reddes ned fra fjellet, påpeker Nysveen.

Stig Hope i Kinsarvik Røde Kors Hjelpekorps har denne problemstillingen tett på kroppen. Han har vært involvert i mange krevende aksjoner i indre Hardanger de siste årene. Fredag ettermiddag leder han også den pågående leteaksjonen i Ulvik.

– Jeg frykter at den økte oppdragsmengden påfører våre medlemmer en alt for høy økonomisk byrde, i både i form av tapte arbeidsinntekter, og enda høyere slitasje på personlig utstyr. For både meg og mange av mine kolleger i hjelpekorpsene er det årlige personlige kostnader på mellom 10 og 15 tusen kroner i året til støvler, bekledning og annet utstyr.