Ble gjort beslag på 17 av 23 pågrepne.

zdolripwuq0mwvtys_dvyabfjwqxl0d0qj0w6tcx83qwMen politiet har enda ikke komplett oversikt over beslag som ble gjort i forbindelse med doping aksjon onsdag kveld.
Det er gjort beslag på 17 av de 23 pågrepne etter onsdagens aksjon hos privatpersoner og treningssentre. Og det ble funnet både dopingmidler, hasj og amfetamin.

. Den foreløpige oversikten er:

–      ca. 160 000 mg AAS (anabole androgene steroider)
–      veksthormoner
–      diverse legemidler (antiøstrogener, potensmidler mm)
–      20 – 30 gram pulver som antas å være amfetamin/kokain.
–      ca. 50 gram hasj
–      30 stk. ecstasy
–      Rivotril (ukjent antall)

– Det ble utstedt to forelegg for bruk av dopingmidler på henholdsvis kr. 5000 og kr. 8000. Disse to erkjente bruk og det var derfor ikke nødvendig å vente på resultat av urinprøven, sier politiet i en pressemelding.

For de øvrige som ble pågrepet gjelder følgende:

– De har ikke erkjent bruk og politiet må derfor avvente resultat av urinprøvene. Det tar ca. 3 uker før vi får resultat av prøvene.

Avhengig av resultatet vil disse få reaksjon i form av forelegg.

– Disse ligger i størrelsesorden kr. 5000-15 000. Eventuelt kan det tas ut tiltale med tilståelsesdom/betinget fengsel/samfunnsstraff avhengig av om noen er straffet for samme forhold tidligere.

Noen har eldre, uoppgjorte saker. Disse vil bli samordnet med eventuell reaksjon fra gårsdagens aksjon.

Oppbevaring av dopingmidler og narkotika
Etter gjennomgang av beslagene som er gjort vil reaksjon bli vurdert med alt fra forelegg til tiltale/fengselsstraff.

– For personer som tester positivt på bruk vil politiet også vurdere tilbakekall av førerrett. Det vil da kunne bli aktuelt med pålegg om nærmere legeundersøkelse før det tas en endelig vurdering.

Alle de pågrepne har blitt løslatt i løpet av i dag torsdag, men politiet vil selvsagt følge opp sakene.