Ber om hjelp fra Os angående krigsfanger

Stiftelsen Espeland fangeleir har så langt dokumentert 68 krigsfanger fra Os som satt i leiren.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

Espeland fangeleir i Bergen kommune er en av de best bevarte fangeleirene i Europa etter krigen –80% av det ytre anlegget er intakt. Leiren eies og drives i dag som en stiftelse, og skal utvikles som museum og fredssenter.

Stiftelsen har igangsatt et stort og viktig arbeid med å komplettere listene over de 2026 fangene som satt i leiren. De har så langt oversikt over ca. 1350 av disse.

«Fra Os kommune har vi dokumentert 68 fanger, men det kan ha vært flere. Vi håper på denne bakgrunnen at deres kommune, direkte eller indirekte, kan være behjelpelig med å hente inn de opplysningene som eventuelt mangler», skriver Tor Dishington Johansen, daglig leder i Stiftelsen Espeland fangeleir.

«Stiftelsen Espeland fangeleir og deres kommune har felles historiske interesser i dette arbeidet. Den omfattende oppgaven vil antakelig ta oss to år. Målsettingen er å utarbeide offentlig søkbare lister», skriver han videre.

Ler mer om leiren her!

Stiftelsen ber i brevet også om en økonomisk støtte fra Os kommune til å kunne fullføre arbeidet. Og de håper også osingene vil ta turen for å besøke fangeleiren.

«For fremtiden håper vi på besøk av innbyggere fra deres kommune, og gleder oss til å kunne tilby all informasjon relevant for dem», avslutter Tor Dishington Johansen.