Publikumssvikt gir etterslep for Osfest

IMG_0797-003– Publikumssvikten kunne umulig forutsees, da forsalget ikke har gitt noen indikasjoner i forhold til tidligere festivaler.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Osfest melder at årets festival var vellykket og at tilbakemeldingene har vært utelukkende positive, men konstaterer at det har vært en markant nedgang i antall solgte festival- og dagspass i forhold til tidligere år.

– Publikumssvikten kunne umulig forutsees, da forsalget ikke har gitt noen indikasjoner i forhold til tidligere festivaler. Forsalget har derimot vist en oppgang fra tidligere festivaler. Salget av billetter «i døren» har derimot vært betydelig lavere enn vi kunne forvente og dette har gitt et negativt utslag, sier styret i Osfest i en pressemelding.

Mindre publikum har og medført svakere inntekter på salg av mat og drikke.

– Slik vi ser det, er det flere årsaker til det lave besøkstallet, men i det store og det hele skyldes det er omstendigheter vi ikke kunne forutse eller påvirke.

Festivalen vil få et etterslep.

– I våre foreløpige forhandlinger med gjenstående kreditorer har vi grunn til å se lyst på situasjonen, men festivalen vil trolig få et etterslep.

Osfest ønsker å arrangere festival igjen i 2017.

– En ønsker å arrangere Osfest 2017, men er avhengig av at våre samarbeidspartnere også er løsningsorientert i perioden fremover.