Vil ha fartsdempere og veilys

IMG_1477-001«Vi mener det er helt nødvendig med veilys og fartsdempere i Solbakken, for at våre barn og andre myke trafikkanter skal kunne ferdes trygt».


Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

Foreldre i Solbakken og Mobergslien vil ha bedre sikring av farlig skolevei/gangvei i Solbakken.

Foreldre i området hadde i januar møte med kommunen, og i midten av juni hadde de befaring sammen med Os kommune.

På befaringen ble de oppfordret å søke om utbedringer av skoleveien/ gangveien fra krysset inn til Solbakken og bort til undergangen som går ned til Kuvågen..

«Vi mener det er helt nødvendig med veilys og fartsdempere på denne strekningen, for at våre barn og andre myke trafikkanter skal kunne ferdes trygt i Solbakken. Det er veldig mange som går/sykler gjennom Solbakken, da det er den mest naturlige veien å gå fra Moberg til Halhjem/Lepsøy/Nore Neset. Det er i tilegg skolevei for mange ungdomsskoleelever på Nore Neset. Vil og nevne at den planlagte utbyggingen i Solbakken ytterligere vil skape farlige situasjoner med økt trafikk og tungtrafikk, skriver de i søknaden til Os kommune om utbedringer.

IMG_1481-004Fartsdempere
De viser til flere tiltak som kan gjøres på kort sikt og noen som kan vurderes på lengre sikt.

På kort sikt foreslår de veilys, fartsdempere og redusert hastighet til 30 km/t.

På lengre sikt vil de også ha fortau gjennom Solbakken.

400 passeringer på en dag
I brevet til Os kommune viser de og til målinger som ble gjort i Solbakken i juni.

«23.juni til 27.juni ble det gjennomført måling av antall passeringer og hastighet. Denne målingen er gjort etter skoleferien var begynt. En ny måling vil trolig vise større trafikk på morgenen. Vi er allerede enige om at det bør gjennomføres ny måling nå når skolen er i gang. Vi har fått tilgang på selve målingen og det overrasker oss ikke at det er på det meste nesten 400 passeringer på en dag, og biler som kjører opptil 80.kmt/h like utenfor huset vårt i Solbakken», skriver de i brevet.

I og med at Os kommune ber de om å søke om utbedringer, så er det nok grunn til å tro at de får gjennomslag for noen av tiltakene de ber om, noe som også kommer alle turfolk og syklister som bruker denne veien til gode.