Her er det ikke lov å bli liggende med båt

IMG_1410-4Statens vegvesen oppfordrer en klager å gå til politiet.

Av: Jan Petter Svendal NyttiOs på Facebook!

En båteier har sendt spørsmål til både Os kommune og Statens vegvesen om bruk av kaier til av- og pålessing ute på Halhjem.

Det blir vist til at det i lengre tid har lagt en skøyte ved den store kaien, og en partyflåte ved den lille flytebryggen nedenfor kiosken på Halhjem.

«Jeg har alltid trodd at disse kaiene var ment for av- og pålessing, men er nå i tvil om jeg har noen som helst rett til å benytte dem», skriver båteier, som også lurer på hvilke regler som gjelder for disse kaiene.

Partyflåten og de to båtene ved kaien i bakkant har ikke lov å ligge der. FOTO: Jan Petter Svendal

Til av- og pålessing
Den gamle piren/betongkaien ved kiosken på Halhjem eies av Statens vegvesen.

«Denne kaien skal være til allmenn bruk slik at hvem som helst skal kunne legge til med båt for av- og pålessing. Noen lengre opphold kan også tillates, men da etter avtale med Statens vegvesen», skriver Statens vegvesen i et svar.

«Vi har imidlertid et problem ved at noen tar seg til rette og bruker kaien til lengre opphold. Dette er tilfelle med den omtalte båten. Det er også et problem at det ikke lenger er krav til registrering av slike båter og dermed vanskelig å oppspore eier».

Fiskebåten som ligger innerst på den store kaien til Statens vegvesen har lagt der i mange måneder. Også cabincruiseren som ligger utenpå har lagt der en stund.

«Ta kontakt med Os -politiet for å høre om de vet hvem eieren er, og om de eventuelt kan aksjonere», oppfordrer Statens vegvesen i svarbrevet.

– Statens vegvesen burde henvende seg til eier. Hvis de tar kontakt med oss, skal vi være behjelpelig med å finne frem til vedkommende. Jeg mener ellers at det burde settes opp et skilt på kaien som forteller at den er lov å bruke for av- og pålessing, og ikke for langtidsligge, sier politiførstebetjent Rune Fimreite til NyttiOs.com.

Partyflåten
Når det gjelder flytebryggen nedenfor kiosken på Halhjem, så er det heller ikke der lov å ligge i lengre tid, slik tilfellet er med partyflåten som har lagt der i flere måneder.

Denne kaien blir brukt av blant annet brannvesenet og Os Rotary, som har båten sin Unik liggende der, og er først og fremst en kai for av- og pålessing.

Denne partyflåten har lagt ved flytebryggen på Halhjem i noen måneder. FOTO: Jan Petter Svendal