«Alle» vil til Os

img_1524Det er bare kommunen vi kan bli slått sammen med som har gått ned i innbyggertall i andre kvartal.


Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

Askøy er fremdeles den kommunen i Hordaland som vokser mest i Hordaland. Ved utgangen av andre kvartal hadde kommunen en økning på 158 innbyggere, til 28 648.

Men Os kommune er hakk i hel som nummer to voksende kommuner i Hordaland. Ved utgangen av andre kvartal har vi blitt 147 flere, til 19 980 innbyggere.

Men Os fortsetter å vokse, og et lite stykke ut i juli, passerte vi nok 20 000 innbyggere.

Bare fra 1. oktober 2012 og frem til 1. juli 2016, har vi blitt 2000 flere innbyggere i Os.

«Dette stiller store krav til styring av utviklinga. Godt forankra utviklingsstrategiar, med brei tilslutting administrativt og politisk, vil gje grunnlag for naudsynt handlekraft i gjennomføringsfasen», skrev FrP/H i sitt budsjettfremlegg for 2013.

Se tabellene for kommunene her!

Nedgang i Fusa og opptur på Tysnes
Av de andre kommunene rundt Bjørnefjorden, er det bare kommunen Os kan komme til å slå seg sammen med, Fusa, som har gått ned i innbyggertall. De hadde en nedgang på 4 ved utgangen av andre kvartal 2016.

I Austevoll økte innbyggertallet med 33, i Samnanger med 7 og på Tysnes med hele 22. Det er mye for en kommune som i mange år har slitt med fraflytting.