Tilbake til skolebenken

IMG_3106Men alle elevene starter ikke samtidig når skoleåret 2016/ 2017 er i gang. SE OVERSIKT!

Torsdag 18. august er første skoledag etter sommerferien. Under ser du oppmøtetider for de ulike skolene og klassetrinnene.

Nore Neset barneskule

Skulestart 1. trinn: kl. 09.00 – 13.30
Skulestart 2.- 7. trinn: kl. 08.30 – 13.30/14.00
SFO: kl. 07.00 – 17.00

Lunde barneskule

Skulestart 1.trinn: 10.00-13.00
Skulestart 2.- 4.trinn: 08.15-13.00
Skulestart 5.- 7.trinn: 08.45-13.45
SFO: 07.30-16.00 (17.00)

Strøno barneskule

Skulestart 1. trinn: kl.10.00 – 13.25
Skulestart 2.-7. trinn: kl.08.15 – 13.25
SFO: kl.07.00 – 16.30

Halhjem barneskule

Skulestart 1. trinn: kl.10.00 – 13.00
Skulestart 2.-4. trinn: kl.08.30 – 13.00
SFO: kl.07.30 – 16.30

Hegglandsdalen barneskule

Skulestart 1. trinn: kl. 09.30 – 12.15
Skulestart 2.-4. trinn: kl. 08.30 -12.15
Skulestart 5.-7. trinn: kl. 08.30 – 14.00
SFO: kl. 07.30 -16.00

Os barneskule

Skulestart 1. trinn: kl. 09.00 – 12.25
Skulestart 2. trinn: kl. 08.30 – 12.25
Skulestart 3. trinn: kl. 08.30 – 13.15
Skulestart 4.-5. trinn: kl. 08.30 – 12.25
Skulestart 6.-7. trinn: Kl. 08.30 – 14.00
SFO: Kl. 07.00 – 17.00

Lysekloster barneskule

Skulestart 1. trinn: kl.08.15 -13.30
Skulestart 2.-7. trinn: kl.08.15 – 13.30
SFO: kl.07.00 – 16.30

Søfteland barneskule

Skulestart 1. trinn: kl. 09.00 – 13.45
Skulestart 2.-4. trinn: kl. 08.45 – 13.45
Velkomstklassen 1-4 kl. 08.45 -13.45
Skulestart 5-7: kl. 08.45 -14.15
Velkomstklassen kl. 08.45 -14.15
SFO: kl. 07.30 -16.00

Kuventræ barneskule

Skulestart 1. trinn: kl. 09.30 – 13.20
Skulestart 2.-4. trinn: kl. 08.30 – 13.20
Skulestart 5.-7. trinn: kl. 08.30 – 14.05
SFO: kl. 07.00 -16.30

Søre Øyane barneskule

Skulestart 1. trinn: kl. 08.30 -13.30
Skulestart 2.-7. trinn: kl. 08.30 -13.30
SFO: kl. 07.30 -16.00

Os ungdomsskule

Skulestart 8.-10. trinn: kl. 08.25 – 14.30

Nore Neset ungdomsskule

Skulestart 8.-10. trinn: kl.08.30 – 14.30