Elbilister kjører også langt

Ta inn hele skjermen 21.10.2015 101744Undersøkelse slår hull på myten om at elbil ikke fungerer til annet enn nærkjøring.

NyttiOs på Facebook

Svarene i Norsk elbilforening sin undersøkelse Elbilisten 2016 forteller noe ganske annet, og det understøtter svarene i en annen del av undersøkelsen – som viser at elbil i høy grad erstatter fossile kjøretøy.

– Den største enkeltgruppen har forsikret kjørelengde på mellom 12.000 og 16.000 kilometer. Dette tilsvarer maksimalt 44 kilometer hver dag. Så mange som 1 av 4 er i denne gruppen, sier generalsekretær Christina Bu i Norsk elbilforening.

Andelene som har forsikret kjørelengde på enten 16.000-20.000 km eller 20.000-30.000 km er ganske like, og utgjør til sammen 37,5 prosent.

– Dette slår effektivt hull på myten om at elbilen kun duger til korte turer, fastslår Bu.

I det høyeste sjiktet er bilen forsikret for å tilbakelegge 82 kilometer hver eneste dag i løpet av året. Undersøkelsen viser at det er relativt få som kjører under 8.000 – og over 30.000 – kilometer.

Slik fordelte svarene seg:

Under 8.000 km 238 (6.78 %)
8-12.000 km 803 (22.89 %)
12-16.000 km 868 (24.74 %)
16-20.000 km 671 (19.13 %)
20.000-30.000 km 643 (18.33 %)
over 30.000 km 239 (6.81 %)
vet ikke 46 (1.31 %)

BAKGRUNN: I dag er det rundt 85.000 elbiler i Norge. Dette tilsvarer rundt tre prosent av alle 2,6 millioner personbiler.

Elbilisten er en årlig spørreundersøkelse blant norske elbileiere utført av Norsk elbilforening.

I årets undersøkelse har 3.422 elbileiere fra hele landet svart på spørsmål om hvorfor de valgte elbil, hva de bruker den til og hva de synes om sin elbil.