Nå må du se å få roet ned farten!

IMG_9444Det går for fort forbi arbeidsområdet på E39 ved Svegatjørn.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs på Facebook)

I halvannen måned har det ene kjørefeltet på E39 vært stengt mellom Svegatjørn og Ulvenvatnet.

Årsaken er gravearbeid på en 600 meter lang ledningsgrøft, hvor kommunal vannledning og et rør for spillvann skal ned. I tillegg legger Statens vegvesen ned overvannledning  med en diameter på 120 cm. Grøften har en dybde på ca 5 meter.

Høy fart forbi arbeidsområdet
Forbi arbeidsområdet på E39 går der hele tiden store mengder trafikk i retning Halhjem. Farten forbi stedet er satt til 50 km/t, men det går ofte veldig mye fortere, noe som gjør det enda farligere for arbeiderne å ferdes der.

Staten vegvesen har tidligere ytret ønske om at bilistene må senke farten, og forholde seg til hastigheten på 50 km/t. Politiet har også sagt at de skal følge mer med på farten forbi stedet, men det går likevel mye fortere enn 50 km/ t.

Torsdag satte Statens vegvesen opp en henger med en digital skjerm som viser hastighetene du har når du kommer kjørende. Slike har vist seg å få bilister til å senke farten andre steder, så gjenstår det å se om det også gjør at farten går ned ved arbeidsområdet.

Etter planen skal det ene kjørefeltet  være stengt frem til september.