Om KirkensSOS i Kyrkjetunet

IMG_4943Hildegunn Bjørdal Alnes forteller om KirkensSOS og om utfordringer og erfaringer de har gjort.

Torsdag i tunet (TITT) TORSDAG 22. JANUAR kl 20:00

Første møte på TiTT dette semesteret får vi meir kunnskap om KirkensSOS.

Hildegunn Bjørdal Alnes er tilsett som veileder for dei mange frivillige som har vakter i Kirkens SOS.

Forutan å fortelle kva KirkensSOS er og driv på med, vil ho ta oss med inn i nokre døme på utfordringar og erfaringar ein har gjort.  Korleis balansere  engasjement, empati og profesjonalitet/naudsynt avstand ? Kan vi ha mot og tryggleik til å gå inn i nokre av dei vanskelege samtalene ?  Korleis møter vi folk som opplever krise i kvardagen ?

På ein kveld vert vi ikkje skulerte, men får innblikk og innsyn , stadfesting og avkrefting på nokre tankar vi har omkring tema. Og kanskje og motivasjon og lyst til å lære meir, for eigen dels skuld og kanskje til hjelp for dei vi møter på vår veg.  Vel møtt  på TiTT i Kyrkjetunet torsdag!

Som vanleg vert det musikk, denne gongen ved Knut Anders Stokke,  og enkel kveldsmat.

Os sokneråd