Huseier skal strø og rydde unna snø

img_6043Men ikke alle huseiere i Os sentrum legger tilrette for at kundene skal kunne gå trygt på glatten.

 

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs.com)

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Tre dager med store snøfall har gjort at det har hopet seg opp med mye snø mange steder, og kommunen har alle mannskaper ute for å rydde unna.

«Alt tilgjengeleg mannskap er ute og brøytar kommunale vegar og fortau. Der det er trong for strøing, vert dette utført etter prioritert liste. Arbeidet vil  pågå kontinuerleg så lenge det er trong for det. Det kan gå noko tid før vi rekk over alle vegane» skriver Os kommune på sin nettside.

Kommunen minner og om at huseier har et ansvar når det gjelder måking og strøing utenfor eiendommen i Os sentrum.

«Det er eigar av hus eller grunn mot offentleg stad som har ansvaret for mellom anna å strø og brøyta fortau utanfor eigen eigedom på Osøyro. Dette går fram av «Forskrift om politivedtekt, Os kommune, Hordaland», kapittel IV Reinhald på offentleg stad», melder kommunen på nett.