Forbered deg på stormen!

img_2406Det er meldt storm på Vestlandet tirsdag. Du kan forebygge de verste skadene ved å ta en utvendig sjekk av eiendommen din.

Meteorologisk institutt skriver på Twitter at det blir full storm på Vestlandet tirsdag. Vinden vil øke på siste del av tirsdagen, og i løpet av kvelden blir det full storm på kysten og i fjellet.

– Hver høst får vi inn meldinger om en rekke skader som kunne vært forhindretmed noen enkle grep. Vannskader oppstår lett fordi takrenner, avløp og sluk ertette. Skader på tak kan skyldes at værutsatte greiner på trær ikke er saget avfør stormen tar dem, sier Ole Irgens, kommunikasjonssjef i Tryg i en pressemelding.

Sjekk avløp, tak og takrenner
Han råder boligeiere til å sjekke eiendommen regelmessig, og særlig nå før den varslede førjulsstormen setter inn.

I kjellernedganger må du alltid forsikre deg om at avløpet er renset for løv og skrot, slik at det ikke blir oversvømmelser og vannskader. Sjekk også at trær og greiner i nærheten av hus og uthus er solide nok til å kunne stå imot sterke høststormer. Greiner som faller ned er blant de største årsakene til skader på tak. Også tak og takrenner må sjekkes.

Kan bli store fuktskader
– Takrennene er enkle å vedlikeholde. Det viktigste er å fjerne løv og rusk så de ikke tetter avløpet, og å sjekke at de er hele. I tillegg bør du sjekke hele takflaten i hvert fall én gang om året. Du bør passe på at takstein og plater ligger riktig, og at takstein ikke har forflyttet seg eller er skadet. Takstein med sprekker må skiftes ut med nye.

– Et utett tak vil raskt skape store fukt- og råteskader. Derfor er det viktig at du oppdager slike utvendige skader i tide, og at du retter opp slike skader straks de blir oppdaget, understreker Ole Irgens.

Dyrekjøpt erfaring
Tette avløp og utette tak kan raskt bli en svært kostbar erfaring for huseieren. De fleste standard villaforsikringer dekker ikke skader som skyldes at vann har trengt inn i boligen fra tak og utvendige nedløp.

– Det betyr at huseieren må betale hele skaden selv, og det kan raskt komme opp i mange titalls tusen kroner. Den beste måten å sikre seg på, er å ta en sjekk av eiendommen alt nå, sier Ole Irgens.

Før, under og etter stormen
– En storm har voldsomme krefter og løse gjenstander skaper farlige situasjoner. Fjern alt løst, og bind sammen det som ikke kan fjernes, råder Tryg.

– Sjekk at tauene sitter godt. Båter på sjø og i opplag, le-vegger og garasjer med åpen port blir fort ofre for vindens herjinger. Alle bygg under oppføring må sikres ekstra godt, sier Ole Irgens.

– Ikke parker i nærheten av hus og trær hvis du kan unngå det. Er det trær rundt huset ditt, så fjern om mulig brukne grener. Prøv også å fjerne løs takstein, sier han.

– Ha lommelykter og batteridreven radio parat, hvis strømmen svikter. Lytt til nyheter og følg rådene!

Under stormen bør du holde deg innendørs! Ikke gå ut for å fjerne løsegjenstander eller feste noe. Det er for risikabelt. Du vet aldri når noe kommer fykende, sier Irgens.

Etter stormen kan du selv ta tak for å forebygge ytterligere skader:
– Dekk knuste vinduer og hull i tak med noe som kan holde vind, snø og regn ute.
– Fjern, flytt eller dekk til gjenstander og innbo som kan bli skadet. Det du
ikke klarer selv kan du få hjelp av et skadesaneringsselskap eller håndverkere
til å gjøre.
– Forsikringsselskapet betaler dine nødvendige utgifter til midlertidig
reparasjon. Du må spare på kvitteringer for utlegg til nødreparasjon.
– Hvis det har vært strømsvikt må du sjekke fryseren din. Flytt eventuelt varer
til venner og kjente, som har strøm og plass i fryseren.
– Ta bilder og film av det som er ødelagt.
– Ikke kast ødelagte gjenstander før forsikringsselskapets takstmann har sett
det, eller erstatningssaken din er avsluttet.
– Er stormskaden så alvorlig at du ikke kan bo i huset, betaler
forsikringsselskapet ditt for midlertidig innlosjering. Avtal med selskapet
ditt.
– Passer du hus for andre, skal du også der raskt sette i gang skadeforebygging.
– Har du hytte, bør du raskest mulig sjekke hvordan det står til der, og om
nødvendig sette i gang med tildekking, tetting og nødreparasjon.

(Pressemelding fra Tryg)