«Halve Europa» vil bygge ny E39

binary-713224-996782Statens vegvesen merker stor interesse fra Europa i forbindelse med ny vei mellom Svegatjørn-Rådal.
Statens vegvesen inviterte mandag 27. oktober til informasjonsmøte
om veiprosjektet som er delt i to hovedkontrakter. I løpet av dagen var det informasjonsmøte både på norsk og engelsk med tanke på eventuell internasjonal interesse.

Stor interesse fra Europa
Det viste seg å være smart, for den europeiske interessen var stor. Det kom 54 representanter for selskaper i hele ni forskjellige land. Fra Norge kom det utsendinger fra mange av de store og mellomstore entreprenørene. I tillegg møtte representanter for selskaper fra Danmark, Tyskland, Frankrike, Spania, Italia, Portugal, Tyrkia og Irland.

Tidenes største
E39 Svegatjørn-Rådal er tidenes største veiprosjekt i Hordaland. Prosjektet blir delt opp i to store entrepriser, og total kostnadsramme er 6,5 milliarder kroner hvorav 60 prosent finansieres med statlige midler og resten med bompenger.

De skal bygges 28,2 kilometer med tunnel på det som skal bli den nye hovedveien mellom Os og Bergen. Dagens vei er i meget dårlig stand, og med ny vei vil reisetiden bli redusert fra dagens 35 minutter til under det halve.

Statens vegvesen forteller at de to hovedkontraktene blir lyst ut samtidig, med lik leveringstid. Man vil samordne seg med andre store prosjekter for eventuell justering av frist og dato. Uansett vil Statens vegvesen også gi entreprenørene noe romsligere tid enn vanlig på regnejobben, for å få en best mulig konkurranse. Det er også aktuelt med en rabatt dersom det viser seg at samme entreprenør kommer best ut av det for begge entreprisene. Det vil også bli tatt hensyn til om selskapet ikke har kapasitet til å ta på seg begge entreprisene samtidig.

– Konkurransen vil bli lyst ut etter at Stortinget har fattet sitt vedtak i saken, sa prosjektleder Arne Eltvik til de fremmøtte på konferansen.

Det kan se ut som Stortinget skal ha håndtere prosjektet 18. november.