Slår alarm om plastavfall

5246.700Det flyter av søppel og skrot i den norske strandsonen, viser en ny analyse. Andelen plastavfall er skyhøy.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!– Plast er suverent på listetoppen når det innsamlede avfallet fra sommerens strandrydding nå er analysert, sier aksjonsleder Mali Hole Skogen i Hold Norge Rent.

Udefinerbare plastobjekter, korker, plastposer og annet plastholdig materiale utgjorde mer enn halvparten av funnene.

Isopor, tau, drikkeflasker, byggematerialer og matemballasje er også tunge poster i avfallsregnskapet.

– Det store innslaget av plast gir grunn til særlig bekymring. Det vi finner i strandkanten gjenspeiler jo også situasjonen i sjøen utenfor. Plasten brytes svært sakte ned og ender som mikropartikler som tas opp i næringskjeden, så dette er en trussel mot naturens kretsløp, sier Hole Skogen.

Hold Norge Rent er en nasjonal dugnad mot forsøpling, med deltakelse fra offentlige etater, frivillige organisasjoner og bedrifter. Prosjektet omfatter en egen strandryddedag, som i vår ble arrangert for fjerde år på rad.

Ny rekord

Oppslutningen om årets rydding var rekordstor.

– Over 12 000 mennesker deltok. Til sammen nedla de mer enn 20 000 timer frivillig dugnadsarbeid. 522 strender, tilsvarende en kystlinje på 32 mil, ble ryddet.

Dugnaden inngikk i det felleseuropeiske prosjektet ”Clean up Europe”, der den norske innsatsen var tredje best blant alle deltakerlandene. Bare i Ungarn og Storbritannia var oppslutningen større.

I EU har problemene knyttet til marin forsøpling fått økt oppmerksomhet de siste årene.

– Dette er ett av temaene som har blitt tillagt økt betydning i miljøarbeidet. EU-kommisjonen gikk i sommer inn for at marin forsøpling skal reduseres med 30 prosent innen 2020 og at det innføres tiltak mot de vanligste typene søppel som finnes på  strendene, sier Cecilie Lind, direktør i miljø- og gjenvinningsbedriften Ragn-Sells.

Bedriften har bidratt i regionale strandryddeaksjoner og støttet prosjektet i flere år.

14000 sekker

– At kysten og havområdene utenfor tilføres store mengder lite nedbrytbart avfall er et truende problem som må løses gjennom tiltak på tvers av landegrenser, sier Lind.

Derfor mener Ragn-Sells at den norske aksjonenes internasjonale forankring er viktig.

Fasiten for årets norske strandryddeaksjon ble 14000 sekker.

– Vi er kjempefornøyd med det store og landsomfattende engasjementet for en renere kyst. Samtidig er vi jo også betenkt over den situasjonen dette avdekker, sier Mali Hole Skogen i Hold Norge Rent.

Den norske og felleseuropeiske strandryddingen er en del av en internasjonal dugnad med utspring i den amerikanske organisasjonen The Ocean Conservancy. Nær ti millioner mennesker fra mer enn 150 land har deltatt.

I Europa har våraksjonene størst oppslutning, men også om høsten ryddes det strender i andre verdensdeler, blant annet i Australia.

– Lørdag 20. september er det internasjonal strandryddedag igjen. Også her i landet vil det bli en del lokale aksjoner.

(Pressemelding fra Newswire)