– Verdt å diskutere Bjørnefjords kommunen

IMG_5335Ordfører Terje Søviknes tror nye samferdselsløsninger kan tvinge frem en kommunesammenslåing i Bjørnefjordsregionen.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs.com)

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Kommunereformen (kommunesammenslåinger) vil prege diskusjonene i Os denne høsten.

– Vi skal så smått i gang med en prosess der vi skal analysere våre egne sterke og svake sider i Os, og diskutere med våre naboer hva som kan være mulig når det gjelder kommunesammenslåing i vår region, sier ordfører Terje Søviknes i ordførerens kvarter på RadiOs.

Mange i Os er nok veldig tydelig og jeg er en av dem, som mener at vi er store nok som vi er og skal nok klare oss uansett i en fremtidig struktur.

– Men så er det dette perspektivet som vi må ha med oss, at nye samferdselsløsninger, eventuelt med bro over Bjørnefjorden og tverrforbindelser til Austevoll og Fusa, så kan det tenkes at vi inn i fremtiden når alt er på plass, må se en større region under ett, derfor er den tanken om Bjørnefjords kommunen og verdt å diskutere med de andre aktørene, sier Søviknes.

– Dette blir gode og spennende diskusjoner i formannskap, kommunestyre og forhåpentligvis og blant våre innbyggere i kommunen, sier han.