Nå blir det ny vei!

img_0642Ny E39 mellom Os og Bergen ligger inne i Stortingsproposisjonen. Det betyr byggestart i løpet av første kvartal 2015.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs.com)

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Klokken 12 i dag presenterte regjeringen Stortingsproposisjonen og i denne ligger det vedtak om at ny det kan settes i gang bygging av ny E39 mellom Svegatjørn og Rådal.

– Etter mange tiår med diskusjon blir no ny firefelts motorveg på E39 mellom Os og Bergen ein realitet. Regjeringa har i dag gitt grønt lys for å starte dette viktige prosjektet, som vil gjere trafikken tryggare og halvere reisetida mellom Os og Bergen. Anleggsarbeidet kan starte allereie i 2015, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Os kommune har invitert både stortingsrepresentanter og folk fra Hordaland fylkeskommune i forbindelse med en pressekonferanse i Oseana.

En proposisjon til Stortinget er et forslag fra Norges regjering til Stortinget om å fatte et vedtak. Dette kan være forslag til vedtak om nye lover, opphevelse eller endring av eksisterende lover eller stortingsvedtak som for eksempel vedtak om budsjettet, tilslutning til internasjonale avtaler eller annet. En proposisjon kan både inneholde forslag til lovvedtak og stortingsvedtak.

binary-531143-855365Ferdig i 2020
Nå kan Statens Vegvesen sette i gang med anbudsinnhenting og i løpet av første kvartal 2015 er det planen at første salve på veiprosjektet kan fyres av.

– Dette er en stor dag og det blir selvsagt flaggheising, sier en fornøyd ordfører Terje Søviknes til NyttiOs.com.

Ordføreren er veldig fornøyd med at det nå blir bygging av ny vei.

– Jeg er veldig fornøyd med at det er en FrP/ H regjering som kan lansere dette, sier ordføreren videre.

I proposisjonen ligger det også at det ikke skal kreves inn forhåndsbetaling når det gjelder bompenger. Det vil si at det ikke blir krevd inn bompenger før veien står ferdig om rundt 5 år.

Prosjektet er rekna å koste i alt 6,5 milliardar 2014-kroner. I tråd med lokale vedtak og Nasjonal transportplan skal prosjektet finansierast ved ein kombinasjon av statlege løyvingar og bompengar.

– Kostnadene ved prosjektet har auka fleire gonger. Til trass for det har den statlege delen av finansieringa no auka frå 40 prosent som føresett i lokale vedtak i 2008, til 60 prosent som no blir foreslått av regjeringa, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.