Lærerstreiken er over

safe_image– Vi har klart å beholde fleksibiliteten lærerne trenger for å gjøre en god jobb for elevene, sier Ragnhild Lied, leder i Utdanningsforbundet.

Det har vært flere opptrappinger i streiken siden den startet, men uten at noen av skolene i Os har blitt rammet. Mandag morgen ble det altså klart at streiken er over.

KS og lærerorganisasjonene har blitt enige om en ny, sentral arbeidstidsavtale. Nå sender Utdanningsforbundet den ut på uravstemning blant medlemmene, melder de i en pressemelding.

Avtalen slår fast at lærerne ikke kan pålegges mer bunden tid enn i dag, men legger opp til lokale forhandlinger om tilstedeværelse på den enkelte skole. Dette betyr at lærerne kan være mer til stede på skolen enn minimumskravet dersom de ønsker dette. Hvis skoleledelsen og lærerne ikke er enige, sendes saken inn til partene på kommune- og fylkesnivå. Hvis heller ikke de blir enige, gjelder minimumskravet til tilstedeværelse – som altså er akkurat som i dag.

– Vi har klart det! Tusen takk til alle dere som har stått på og vist et sterkt engasjement, både dere som har tatt belastningen med å stå i streik og alle dere andre som har støttet på så mange måter, sier Ragnhild Lied – og understreker:

– Dette er en avtale som inviterer til gode lokale prosesser og samtidig sikrer at lærerne ikke kan overkjøres. Nå blir klubbmøter og tillitsvalgte viktigere enn noen gang. Avtalen trer ikke i kraft før 1.8. 2015, så vi har et helt år på å skolere organisasjonen til å bruke den på en god måte.

Andre elementer i avtalen er:

  • Lærerne har fått gjennomslag for å opprettholde dagens overtidsregler.
  • Lærerne har fått den femte ferieuken på samme måte som andre arbeidstakere; det innebærer blant annet at lærerne nå også har krav på å få disse dagene erstattet ved sykdom.
  • Tidsressurspotten skal gå til lærere, ikke administrativt personell.
  • Lærere som i dag underviser i fengslene får beholde risikotillegget sitt, men det bakes inn i lønnen.
  • Musikk- og kulturskolen har beholdt gammel ordning.
  • Det skal fremdeles gis uttelling for videreutdanning i andre undervisningsrelaterte fag hvis disse anses som relevante, selv om de ikke er med i lærerplanen i lærerens skoleslag.
  • I tillegg sikrer avtalen nyutdannede lærere redusert undervisningstid det første skoleåret, ikke i to år som i den opprinnelige skissen.

 

Lokale nyheter fra Os/ Bjørnefjordsregionen