Trangt om ladeplassen for elbil

IMG_3052Antallet elbiler øker kraftig, men utbyggingen av ladestasjoner følger ikke etter det gode elbilsalget, heller ikke i Os.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs.com)

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Derfor startet Elbilforeningen tirsdag en kampanje hvor de oppfordrer alle elbilister til å bli flinkere til å dele tilgjengelige ladeplasser.

– Bare parker på ladeplass om du har behov for lading. Andre elbilister kan trenge plassen din, oppfordrer, sier Christina Bu, generalsekretær i Norsk Elbilforening.

– Samtidig må utbyggingen av ladeplasser følge den økte elbilbestanden. Her må lokale og nasjonale myndigheter ta større ansvar, sier Christina Bu.

På høst og vinter er dette spesielt viktig fordi rekkevidden til elbiler synker når det er kaldt.

– Vi oppfordrer kommunene, bedrifter og borettslag til å etablere flere ladeplasser for å bidra til reduserte utslipp og støy i nærmiljøet, sier Bu.

Antallet ladeplasser har bare økt fra 3.745 i begynnelsen av 2013 til 5.420 per i dag. Det er en økning på 1.675 ladeplasser i løpet av halvannet år.

Samtidig har antallet elbiler i Norge økt med fra 9.564 i begynnelsen av 2013 til 32.122 i dag. En økning på 22.558 elbiler i samme periode.

Ta inn hele skjermen 27.08.2014 08262725 ladepunkt i Os og trangt om plassen
I Os har vi i dag 25 ladepunkt, ifølge Grønn Bil sin oversikt.  Ladepunktet på Halhjem fergekai er hurtiglader, ellers er det vanlige ladepunkt.

På Luranetunet er der to ladepunkter, men det ene har Os kommune reservert til hjemmesykepleien sine biler, noe som ergrer flere av dem som kjører elbil til jobben på Luranetunet.

– Os kommune kan vel ikke bare reservere et ladepunkt på Lurane. Så vidt jeg vet har kommunen fått Enova-midler til å etablere disse punktene og da er det vel meningen at de skal være tilgjengelig for alle som har bruk for dem, sier en leser til NyttiOs.com.

Her er det ladepunkt i Os kommune:
Søfteland skule 2
Nore Neset skule 2
Halhjem Fergekai 1 (hurtiglader)
Rådhuset 2
Os Ungdomsskule 4
Os Vidaregåande skule 4
Os Gymnas 2
Osbadet 2
Amfi Os 2
Luranetunet 2 (kommunen har reservert det ene til hjemmesykepleien)