Student med flytteplaner?

studenter_iStock_000014524263Mange studenter glemmer viktige forsikringer når de flytter hjemmefra.

Bli tilhenger av NyttiOs på Facebook

Med lite studiestøtte, høye boligpriser og mye studiemateriell som må skaffes, er det ikke alltid det frister å bruke penger på forsikring.

– Du tar en stor risiko om du lar være, sier Heidi Tofterå Slettemoen som er kommunikasjonsansvarlig i sparebankeide Frende Forsikring.

Tingene du bruker daglig, som pc, nettbrett, kamera og mobiltelefon har ofte høy verdi, og det er vanskelig om du plutselig må erstatte gjenstander av såpass høy verdi når du ikke har fast inntekt, sier hun.

Oftest brukt
Årlig melder 1 av 7 unge mellom 18 og 35 år inn skade på sin reiseforsikring i Frende. 5,5 prosent av kundene i samme aldersgruppe bruker innboforsikringen.

– Statistikken sier litt om sjansen for at noe kan skje, sier hun.

En god reiseforsikring gjelder reiser i hele verden inntil 65 dager. Du er også dekket på fritiden når du ikke på jobb, skolen eller hjemme.

– I praksis er du dekket av reiseforsikringen i det øyeblikket du forlater adressen du bor på, for å ta bussen, gå på butikken eller en liten tur på byen, foreller Slettemoen.

Når du flytter
Bor du hjemme er du dekket av foreldrenes forsikringer, både innboforsikring og reiseforsikring. Ulike forsikringsselskap har ulik praksis og forskjellig aldersbegrensning, det er derfor smart å undersøke med det forsikringsselskapet som foreldrene dine bruker.

– Frende har ingen tidsbegrensning på hvor lenge verdigjenstandene er dekket av foreldrenes innboforsikring, når du bor på midlertidig adresse i Norden. Det er først når du endrer den folkeregistrerte adressen din, og virkelig flytter hjemmefra, at du må tegne egen innboforsikring, forteller Slettemoen.

Som student er det mange som velger å bo i hybelhus, studenthjem eller kollektiv.

– Du vil aldri være dekket av innboforsikringen til dem du bor sammen med, med mindre det er foreldrene dine. Du må bør sørge for egen forsikring, sier Slettemoen. Eiendelene dine er som hovedregel ikke dekket mot tyveri i fellesrom heller, derfor anbefaler forsikringsbransjen at du oppbevarer større verdier på eget låsbart hybelrom.

Mye å tape
Selv om forsikring ikke er et dagligdags diskusjonstema blant studenter, er det denne gruppen som har mest å tape ved for eksempel uførhet.

– Hovedårsakene til uførhet er muskel og skjelettlidelser, psykisk helse og hjerte- og karsykdommer. Dette er sykdommer som kan ramme oss alle, på alle stadier i livet. Selv om sannsynligheten for å bli ufør som student ikke er så stor, er det verdt å vurdere en slik forsikring, mener Slettemoen.

Lite penger
En god uføreforsikring kan være din beste investering for å sikre fremtidig inntekt.
– Med lite eller ingen arbeidserfaring, vil du som er ung få veldig beskjedne summer fra folketrygden, sier hun.

Når du er ung og har god helse, koster en slik forsikring lite.

– Dette er likevel en type forsikring som vi ser blir nedprioritert i et slunkent studentbudsjett. Hva med å ønske seg uføreforsikring i gave fra enten foreldre eller besteforeldre? Det kan sikre fremtiden din, sier Heidi Tofterå Slettemoen i Frende Forsikring.

(Pressemelding fra Frende)