Har du sett eller hørt hubro?

Fylkesmannen ønsker tips om hubro i Hordaland.

Av: Jan Petter Svendal (NyttiOs.com)

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Hubro er verdens største ugle. Den er mest nattaktiv og det er derfor selv erfarne biologer sjelden får se den.

Hubroen er sterkt truet og bedre kunnskap er viktig for å ta vare på den. Nå ber Fylkesmannen i Hordaland folk om å melde fra hvis de ser eller hører hubroen.

Her kan du høre lyden av hubroen!

Best sjanse til å oppleve hubroen har du nå i februar og mars. Da synger den normalt like etter solnedgang og soloppgang.

«Bestandsestimat viser at Hordaland har mellom 50-80 hekkende par, noe som gjør fylket
blant det viktigaste i landet. Således har vi et viktig forvalteransvar for arten», melder fylkesmannen i Hordaland på nett.

«Norsk Ornitologisk Forening har allerede gjennomført en del kartlegging av hubro, men fordi den er så vanskelig å finne, trenger vi enda mer informasjon. Vi ønsker derfor tips fra deg om du har hørt eller sett hubro i Hordaland», skriver Fylkesmannen.

Rapporter om hubro kan rapportere på internett gjennom Artsdatabanken sine nettsider (artsobservasjoner.no).

NB! Viktig å ikke oppsøke hekkeplasser til hubro i perioden februar-august, ettersom den er så sårbar og kan gi opp hekking eller reirplassen.