Vil ha et regionalt brannvesen

20 ordførere i Hordaland, deriblant ordføreren i Os, vil ha et regionalt brannvesen i fylket.

Ordfører Terje Søviknes er en av de 20 ordførerne i Hordaland som mener at fylket bør få et regionalt brannvesen..

– Vi må bare erkjenne at vi alle sammen hver for oss fort blir for små når de virkelig store katastrofene inntreffer, sier Søviknes til NRK Hordaland.

Arbeidsgruppen bak den nasjonale brannstudien går inn for å redusere tallet på brannvesen fra nærmere 300 i dag til 18 eller 19. Dette kommer frem i en rapport de la frem før jul.

De 20 ordførerne i ordførerforumet Bergensalliansen dekker et område fra Voss i øst til Fedje i vest. De mener området er godt egnet for å teste ut hvordan et større brannvesen kan fungere.

– Vi ser dette fra vårt ståsted som ordførere i bergensregionen. Vi ville fått en bedre ressursutnyttelse og ikke minst en bedre beredskap og sikkerhet for innbyggerne våre ved at man hadde samarbeid enda tettere i form av organisering og det daglige arbeidet, sier Terje Søviknes til NRK. Han er også nestleder i Bergensaliansen.

Fylkesberedskapssjef Arve Meidell hos Fylkesmannen, er også positiv til forslaget.

– Det vil gi oss større slagkraft og gi mest mulig effektiv utnyttelse av ressursene innen brann og redning. Vi tror ikke det er rett løsning med flere mindre enheter istedenfor ett som dekker fylket, sier Meidell til NRK Hordaland.

Over 70 prosent av innspillene til høringen om brannanalysen ønsker ikke et fylkesbrannvesen. Nå blir det opp til Justisdepartementet å vurdere forslaget videre.