Vil tjene penger på egen hytte

Svært mange nordmenn kan tenke seg å leie ut for å styrke hytteøkonomien.

Få nyhetsoppdateringer fra  NyttiOs på Facebook!

Fire av ti stiller seg åpne til å leie ut i perioder, dersom de skal bygge hytte i fremtiden, ifølge en måling utført av YouGov for Drammens Hus og Hytter (DHH).

43 prosent sier nei, mens 17 prosent svarer vet ikke.

– Periodevis utleie de første årene vil nok for manges vedkommende gjøre det mulig å realisere hyttedrømmen tidligere enn de ellers hadde kunnet. Tallene tyder på at dette kan bli mer alminnelig i årene som kommer, sier Kai Valskar, daglig leder i DHH.

Firmaet leverer hus, hytter og anneks i hele Norge, og har allerede registrert den samme positive holdningen til utleie blant husbyggerne.

– Interessen for halvannen etasjes hus, der utleiearealet legges til sokkeletasjen, har økt blant kundene. Å leie ut hytta er jo en helt annen sak, for da slipper man fremmede inn i sitt eget private feriehjem. Likevel vil nok den økonomiske gevinsten kunne komme godt med for mange.

Private rom
Han mener ulempene ved utleie i noen grad kan reduseres.

– Hvis plassen er stor nok, går det for eksempel an å låse av et rom man ønsker å ha helt for seg selv, sier Valskar.

På samme måte kan man sørge for å ha noen låsbare skap og skuffer til helt private ting, slik at eierne slipper følelsen av de har åpnet livene sine fullt og helt for leietakerne, påpeker han.

Å leie ut for å bedre økonomien i hytteprosjektet blir mer og mer vanlig, bekrefter Haakon Harald Magistad, fungerende daglig leder i Norges Hytteforbund.

– Vi hører stadig oftere om dette, og får også flere spørsmål om de praktiske, juridiske og skattemessige sidene ved utleie, sier Magistad.

Klare avtaler
Forbundet har utarbeidet en standardkontrakt mellom partene i leieforholdet.

– Mange av medlemmene ber om å få denne, og legger den til grunn for leieforholdet. Klare avtaler som definerer regler, ansvar og plikter er en god forsikring mot misforståelser og senere konflikter.

Så lenge eieren selv benytter hytta i rimelig omfang over tid kan inntekten fra utleien bli helt eller delvis skattefri.

– Dersom dette kriteriet er tilfredsstilt, vil de første 10 000 kronene av leieinntekten være skattefrie. 85 prosent av leieinntektene utover dette må man betale 28 prosent skatt av, sier Magistad.